Hos ProPrint har vi en “grøn linje”

Vi opfylder alle krav om brugen af kemikalier, reducering af udslip til naturen samt anvendelse og brug af genbrugsrutiner. Vi sorterer og bortskaffer alle materialer i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og miljøkrav. Alle vores tomme tonerpatroner og kassetter sendes retur til vores leverandør i miljøbokse og destrueres/genanvendes. Vi smider således ikke noget ud blandt alm. affald. Alt affald sorteres jf. branchens forskrifter. Vores affald afhentes af P. Fournaise og alt vores overskudspapir bliver solgt til genbrug igennem P. Fournaise. Overalt i virksomheden bruger vi lavenergipærer. Sidste medarbejder, der forlader bygningen, slukker alt lys og maskiner. Maskiner, der ikke bruges dagligt, er ikke tilsluttet standby strøm.